potceniti ili podceniti


Piše se potceniti.

U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti (zvučno d ispred bezvučnog c prelazi u svoj bezvučni parnjak t).