prehrambeni ili prehranbeni

 

Piše se prehrambeni.

U toj reči je izvršeno jednačenje suglasnika po mestu tvorbe (kada se u izvedenim rečima glas n nađe ispred usnenog suglasnika b ili p, on tada prelazi u glas m).