pretčas ili predčas

 

Piše se pretčas.

U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti (zvučno d ispred bezvučnog č prelazi u svoj bezvučni parnjak t).