prišij ili priši

 

Piše se prišij.

Imperativ od glagola prišiti (prvo lice jednine prezenta: prišijem) glasi prišij, prišijmo, prišijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.