protestovati ili protestvovati


Piše se protestovati.

Taj glagol izveden je od imenice protest dodavanjem sufiksa -ovati (glas v ne postoji u korenu reči).