pušci ili puški

 

Piše se pušci.

Dativ i lokativ jednine od imenice puška glase pušci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).

Genitiv množine glasi pušaka (ne puški).