racionalizovati ili racionisati

 

Piše se i jedno i drugo.

Glagol racionalizovati (racionalizirati, racionalisati) znači učiniti racionalnim.

Glagol racionisati (racionirati) znači ograničiti (ishranu, snabdevanje i sl.).