racionalizovati ili racionisati


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Glagol racionalizovati (racionalizirati, racionalisati) znači učiniti racionalnim.
Glagol racionisati (racionirati) znači ograničiti (ishranu, snabdevanje i sl.).