razbij ili razbi


Piše se razbij.

Imperativ od glagola razbiti (prvo lice jednine prezenta: razbijem) glasi razbij, razbijmo, razbijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.