razbij ili razbi

 

Piše se razbij.

Imperativ od glagola razbiti glasi razbij-razbijmo-razbijte. Glagoli koji u prvom licu jednine prezenta imaju završetak -ijem (razbijem) imaju glas j u svim licima zapovednog načina.