ređe ili retkije

 

Piše se ređe.

Komparativ priloga retko je ređe, a superlativ najređe.