ređi ili retkiji

 

Piše se ređi.

Komparativ prideva redak je ređi, a superlativ najređi.