reskirati ili riskirati

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati glagol riskirati.

Može i rizikovati.