rukovodilac ili rukovodioc


Piše se rukovodilac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (slušalac, stvaralac, vršilac itd.). Rukovodilac je imenica nastala od glagola rukovoditi.
Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – rukovodilac; rukovodioci
• gen. – rukovodioca; rukovodilaca
• dat.-lok. – rukovodiocu; rukovodiocima
• ak. – rukovodioca; rukovodioce
• vok. – rukovodioče; rukovodioci
• instr. – rukovodiocem; rukovodiocima