rukovodilac ili rukovodioc

 

Piše se rukovodilac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (slušalac, stvaralac, vršilac itd.). Rukovodilac je imenica nastala od glagola rukovoditi.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – rukovodilac; rukovodioci

• gen. – rukovodioca; rukovodilaca

• dat. – rukovodiocu; rukovodiocima

• aku. – rukovodioca; rukovodioce

• vok. – rukovodioče; rukovodioci

• ins. – rukovodiocem; rukovodiocima

• lok. – rukovodiocu; rukovodiocima