rukovodilac ili rukovodioc

 

Piše se rukovodilac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (a ne -oc) na glagolsku osnovu. Rukovodilac je imenica nastala od glagola rukovoditi.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

U jednini:

– nom. – rukovodilac,

– gen. – rukovodioca,

– dat. – rukovodiocu,

– aku. – rukovodioca,

– vok. – rukovodioče,

– ins. – rukovodiocem,

– lok. – rukovodiocu.

U množini:

– nom. – rukovodioci,

– gen. – rukovodilaca,

– dat. – rukovodiocima,

– aku. – rukovodioce,

– vok. – rukovodioci,

– ins. – rukovodiocima,

– lok. – rukovodiocima.