sablastan ili sablasan

 

Piše se sablastan.

Međutim, sablasna (a ne sablastna), sablasno (a ne sablastno), sablasni (a ne sablastni), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stn (gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.