sadržaj ili sadržina


Pravilno je oboje.

Obe imenice upotrebljavaju se kako u materijalnom tako i u duhovnom (apstraktnom) smislu: sadržaj/sadržina kutije, sadržaj/sadržina romana.