sadržaj ili sadržina

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Obe imenice upotrebljavaju se kako u materijalnom tako i u duhovnom (apstraktnom) smislu: sadržaj/sadržina kutije, sadržaj/sadržina romana.