šahistkinja ili šahiskinja


Piše se šahistkinja.

Suglasnička grupa stk ostaje neizmenjena u ženskim oblicima (oblikovanih nastavkom -kinja) od imenica stranog porekla na -ist(a): čelistkinja, džudistkinja, finalistkinja, karatistkinja, pijanistkinja, solistkinja, turistkinja, violinistkinja itd.