sakrij ili sakri


Piše se sakrij.

Imperativ od glagola sakriti (prvo lice jednine prezenta: sakrijem) glasi sakrij, sakrijmo, sakrijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.