sakrij ili sakri

 

Piše se sakrij.

Imperativ od glagola sakriti glasi sakrij-sakrijmo-sakrijte. Glagoli koji u prvom licu jednine prezenta imaju završetak -ijem (sakrijem) imaju glas j u svim licima zapovednog načina.