Sankt Peterburg ili Sankt Petersburg


Piše se Sankt Peterburg.

Nakadašnje i novo ime Lenjingrada. Tradicionalno srpski Petrograd.
Ne Sankt Petersburg, što je oblik u zapadnim jezicima.