sašij ili saši


Piše se sašij.

Imperativ od glagola sašiti (prvo lice jednine prezenta: sašijem) glasi sašij, sašijmo, sašijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.