sašij ili saši

 

Piše se sašij.

Imperativ od glagola sašiti glasi sašij-sašijmo-sašijte. Glagoli koji u prvom licu jednine prezenta imaju završetak -ijem (sašijem) imaju glas j u svim licima zapovednog načina.