sat-dva ili sat dva


Piše se sat-dva.

Spojevi imenica sa brojem koji označavaju približnost pišu se sa crticom: minut-dva, mesec-dva, kilogram-dva, korak-dva, litar-dva, metar-dva itd.