šema ili shema


Piše se šema.

U smislu tehničkog nacrta upotrebljava se samo oblik šema. I u ostalim značenjima običniji je oblik sa š (letnja šema, ljubavna šema). U izvedenim oblicima prednost se takođe daje oblicima sa š (šematičan, šematičnost, šematizam, šematizovati), ali su dozvoljeni i oblici sa sh (shematičan, shematičnost, shematizam, shematizovati).