skripta ili skripte


Piše se skripta.

Imenica skripta (od latinskog scripta) ima samo množinu srednjeg roda. Otuda je njen genitiv skripata (ne skripte), akuzativ je jednak nominativu, a dativ, lokativ i instrumental glase skriptima (ne skripti niti skriptama). Pravilno je učim iz skripata (ne učim iz skripte), čitam skripta (ne čitam skriptu), piše u skriptima (ne piše u skripti niti piše u skriptama) i sl.