slasna ili slastna


Piše se slasna.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.
Isto tako, slasno (ne slastno), slasni (ne slastni), jer se t gubi iz suglasničke grupe stn i u srednjem rodu jednine i u sva tri lica množine.