snaha ili snaja

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Obliku snaha treba davati prednost u odnosu na oblike snaja, snajka, snaša, koji su dopušteni u familijarnom govoru, kao reči odmila.