snaha ili snaja


Pravilno je oboje.

Obliku snaha treba davati prednost u odnosu na oblike snaja, snajka, snaša, koji su dopušteni u familijarnom govoru, kao reči odmila.