špajz ili špaiz


Piše se špajz.

Ta imenica preuzeta je iz (austrijske varijante) nemačkog jezika, u kojem ona glasi Speis (nemačko EI (diftong) prenosi se kao aj).