spremačicin ili spremačičin


Piše se spremačicin.

U tvorbi prisvojnih prideva od imenica koje se završavaju na -čica dolazi do odstupanja od palatalizacije (c ne prelazi u č ispred i) da bi se izbeglo udvajanje sloga či: devojčicin, igračicin, jahačicin, klizačicin, krojačicin, pevačicin, prodavačicin i sl.