štogod ili što god


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Rečca god piše se sastavljeno sa zamenicom što/šta kad nije naglašena i kad pojačava neodređeno značenje, i tada znači nešto: kupi štogod u pekari.
Odvojeno se piše kad ima sopstveni akcenat kod isticanja, i tada znači bilo što: što god da kupiš, biće dobro.