sveska na kvadratiće ili sveska na kockice

 

Piše se sveska na kvadratiće.

Kvadrat je dvodimenzionalna geometrijska figura kojoj su sve četiri stranice jednake i svi uglovi pravi, a kocka je trodimenzionalno geometrijsko telo čije su strane šest podudarnih kvadrata.