sveska na kvadratiće ili sveska na kockice


Piše se sveska na kvadratiće.

Kvadrat je geometrijska slika kojoj su sve četiri stranice jednake a uglovi pravi, a kocka je geometrijsko telo omeđeno sa šest jednakih kvadrata.