svetloplava ili svetlo plava


Piše se svetloplava.

Pridevi koji označavaju svetliju (ili tamniju) varijantu neke boje pišu se sastavljeno: svetlobraon, svetlocrvena, svetlosiva, svetlozelena, svetložuta itd.
Isto tako, tamnoplava, tamnobraon, tamnocrvena, tamnosiva, tamnozelena, tamnožuta itd.
Sastavljeno se pišu i složeni pridevi sa bojama ako označavaju prelaznu nijansu: jarkocrvena, maslinastozelena, mlečnobela, plavozelena itd.
Kada su u pitanju dve potpuno različite boje, reči se pišu sa crticom: belo-crvena, plavo-bela, zeleno-plava itd.