talenat ili talent

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa nt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti.

U jednini:

– nom. – talen(a)t,

– gen. – talenta,

– dat. – talentu,

– aku. – talen(a)t,

– vok. – talente,

– ins. – talentom,

– lok. – talentu.

U množini:

– nom. – talenti,

– gen. – talenata,

– dat. – talentima,

– aku. – talente,

– vok. – talenti,

– ins. – talentima,

– lok. – talentima.