talenat ili talent


Pravilno je oboje.

Podjednako dobri oblici, koji se ravnopravno upotrebljavaju. Neke imenice stranog (uglavnom latinskog) porekla sa završetkom na -nt mogu imati nepostojano a u nominativu jednine, ali neobavezno. U genitivu množine to a je obavezno, dok ga u ostalim padežima nema.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – talen(a)t; talenti
• gen. – talenta; talenata
• dat.-lok. – talentu; talentima
• ak. – talen(a)t; talente
• vok. – talente; talenti
• instr. – talentom; talentima