televizijski ili televiziski


Piše se televizijski.

Kada se od imenica čija se osnova završava na -j naprave pridevi nastavkom -ski, glas j se uvek piše: aluminijumski, azijski, empirijski, geometrijski, hemijski, istorijski, serijski, simfonijski, šumadijski, teorijski itd.