teži ili teškiji

 

Piše se teži.

Komparativ prideva težak je teži, a superlativ najteži.