teži ili teškiji


Piše se teži.

Od prideva težak komparativ je teži. Gradi se tako što se odbacuje završetak -ak i dodaje nastavak -ji (glas j iz nastavka stopio se s prethodnim suglasnikom).