trenuci ili trenutci

 

Piše se trenuci.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – trenutak; trenuci

• gen. – trenutka; trenutaka

• dat. – trenutku; trenucima

• aku. – trenutak; trenutke

• vok. – trenutak; trenuci

• ins. – trenutkom; trenucima

• lok. – trenutku; trenucima