trenuci ili trenutci

 

Piše se trenuci.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.

Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – trenutak; trenuci
• gen. – trenutka; trenutaka
• dat. – trenutku; trenucima
• ak. – trenutak; trenutke
• vok. – trenutak; trenuci
• instr. – trenutkom; trenucima
• lok. – trenutku; trenucima