trenuci ili trenutci

 

Piše se trenuci.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.

U jednini:

– nom. – trenutak,

– gen. – trenutka,

– dat. – trenutku,

– aku. – trenutak,

– vok. – trenutak,

– ins. – trenutkom,

– lok. – trenutku.

U množini:

– nom. – trenuci,

– gen. – trenutaka,

– dat. – trenucima,

– aku. – trenutke,

– vok. – trenuci,

– ins. – trenucima,

– lok. – trenucima.