Trg republike ili Trg Republike


Piše se Trg republike.

Bilo je ušlo u običaj pisanje Trg Republike (kao i Dan Republike) pošto se Republika shvatala kao skraćeno ime (ranije za FNRJ, potom SFRJ i kasnije SRJ). Danas se, međutim, reč republika povezuje samo sa tipom državnog uređenja i jedino je ispravno njeno pisanje u obama slučajevima malim početnim slovom.