truljenje ili trulenje


Piše se truljenje.

Ta glagolska imenica izvedena je od glagola truliti. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasnikom i u osnovi prezenta obavezno je jotovanje.