u SAD ili u SAD-u


Piše se u SAD.

Ta skraćenica je nepromenljiva (u datoj formi akronima), pa se ne pišu morfološki nastavci: doputovao je iz SAD.