učiteljičin ili učiteljicin

 

Piše se učiteljičin.

U toj reči izvršena je palatalizacija (u prisvojnim pridevima izvedenim od vlastitih ili zajedničkih imenica c prelazi u č kada se nađe ispred vokala i ili e).