unapred ili u napred


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Prilog unapred, koji znači pre nego što će doći do nečega (npr. unapred pripremiti), dalje od datog trenutka (npr. sedam dana unapred), u smeru kretanja, gledanja (npr. deset metara unapred), piše se sastavljeno.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: u napred navedenom tekstu.