unutarnji ili unutrašnji


Pravilno je oboje.

Unutarnji i unutrašnji jednako su pravilni oblici. Obično se prvi upotrebljava u duhovnom značenju (unutarnji mir), a drugi u materijalnom (unutrašnji zid).