Uran ili uranijum


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Uran (grčki ouranós) jeste bog neba kod starih Grka i sedma planeta po daljini od Sunca.
Uranijum (novolatinski uranium) hemijski je element, radioaktivni metal, atomski broj 92, simbol U. Pogrešno je u tom značenju uran.