uvij ili uvi


Piše se uvij.

Imperativ od glagola uviti (prvo lice jednine prezenta: uvijem) glasi uvij, uvijmo, uvijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.