uvij ili uvi

 

Piše se uvij.

Imperativ od glagola uviti glasi uvij-uvijmo-uvijte. Glagoli koji u prvom licu jednine prezenta imaju završetak -ijem (uvijem) imaju glas j u svim licima zapovednog načina.