uzak ili uzan

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi.

Od prideva uzak, ženski rod glasi uska, a srednji – usko.

Od prideva uzan, ženski rod glasi uzana, a srednji – uzano.

Komparativ i superlativ su im isti i glase uži i najuži.