uzak ili uzan


Pravilno je oboje.

Podjednako dobri oblici, koji se ravnopravno upotrebljavaju. Od prideva uzak, ženski rod glasi uska, a srednji – usko. Od prideva uzan, ženski rod glasi uzana, a srednji – uzano. Komparativ i superlativ su im isti i glase uži i najuži.