uzbrdo ili uz brdo


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Prilog uzbrdo, koji znači naviše, nagore, uz neku uzbrdicu, piše se sastavljeno: pošla je polako uzbrdo prema kući.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: popela se brzo uz brdo.
Isto važi i za nizbrdo, niz brdo.