uži ili uskiji


Piše se uži.

Od prideva uzak komparativ je uži. Gradi se tako što se odbacuje završetak -ak i dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika.