uži ili uskiji

 

Piše se uži.

Komparativ prideva uzak je uži, a superlativ najuži.