vuci ili vukovi


Pravilno je oboje.

Imenice vuk ima i kraću množinu (nom. vuci, gen. vukova, dat.-instr.-lok. vucima, ak. vukove, vok. vuci) i dužu množinu (nom. vukovi, gen. vukova, dat.-instr.-lok. vukovima, ak. vukove, vok. vukovi).