zabadava ili za badava


Piše se zabadava.

To je prilog koji znači uzalud, bez koristi: nismo se zabadava mučili.