zabelešci ili zabeleški


Piše se zabelešci.

Dativ i lokativ jednine od imenice zabeleška glase zabelešci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi zabeležaka (ne zabeleški).