zabelešci ili zabeleški

 

Piše se zabelešci.

Dativ i lokativ jednine od imenice zabeleška glase zabelešci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).

Genitiv množine glasi zabeležaka (ne zabeleški).