zadaci ili zadatci


Piše se zadaci.

Suglasnik t gubi se ispred slivenog suglasnika c (zato što taj glas u prvom svom delu sadrži elemente glasa t).
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – zadatak; zadaci
• gen. – zadatka; zadataka
• dat.-lok. – zadatku; zadacima
• ak. – zadatak; zadatke
• instr. – zadatkom; zadacima