zadaci ili zadatci

 

Piše se zadaci.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.

U jednini:

– nom. – zadatak,

– gen. – zadatka,

– dat. – zadatku,

– aku. – zadatak,

– vok. – zadatak,

– ins. – zadatkom,

– lok. – zadatku.

U množini:

– nom. – zadaci,

– gen. – zadataka,

– dat. – zadacima,

– aku. – zadatke,

– vok. – zadaci,

– ins. – zadacima,

– lok. – zadacima.