zadaci ili zadatci

 

Piše se zadaci.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.

Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – zadatak; zadaci
• gen. – zadatka; zadataka
• dat. – zadatku; zadacima
• ak. – zadatak; zadatke
• vok. – zadatak; zadaci
• instr. – zadatkom; zadacima
• lok. – zadatku; zadacima