zadaci ili zadatci

 

Piše se zadaci.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – zadatak; zadaci

• gen. – zadatka; zadataka

• dat. – zadatku; zadacima

• aku. – zadatak; zadatke

• vok. – zadatak; zadaci

• ins. – zadatkom; zadacima

• lok. – zadatku; zadacima