zagrizen ili zagrižen

 

Piše se i jedno i drugo.

Zagrizen je trpni pridev od glagola zagristi: zagrizen sendvič.

Zagrižen je pridev koji znači zadrt, okoreo, fanatičan: on je zagrižen ljubitelj sporta.