zagrizen ili zagrižen


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Zagrizen je trpni pridev od glagola zagristi: zagrizen sendvič.
Zagrižen je pridev koji znači zadrt, okoreo, fanatičan: zagrižen ljubitelj sporta.