zagrizen ili zagrižen


Piše se i jedno i drugo.

Zagrizen je trpni pridev od glagola zagristi: zagrizen sendvič.
Zagrižen je pridev koji znači zadrt, okoreo, fanatičan: zagrižen ljubitelj sporta.