zapeta ili zarez

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oblik zapeta potiče iz ruskog jezika, kao i točka. U Rečniku jezičkih nedoumica Ivan Klajn kaže: „Zapeta je rusizam, svojevremeno uobičajen u Srbiji, kao točka u Hrvatskoj. Pravopisom iz 1960. usvojen je termin zarez, koji se upotrebljava i u Pravopisu iz 1993, mada pod naslovom ’Zapeta ili zarez’. U školskoj verziji Pravopisa (2001) upotrebljava se samo termin zapeta.”