zasad ili za sad

 

Piše se i jedno i drugo.

Prilog zasad(a), koji znači u ovo vreme, u ovom trenutku, ovog časa, piše se spojeno: zasad se dobro snalaziš.

Odvojeno se piše spoj predloga za i priloga sad(a) kad je naglašena (vremenska) namena, u značenju za ovaj momenat, za izvesno vreme: nešto za sad, a nešto za kasnije.